A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
 Drukuj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czas realizacji

Zgodnie regulacjami danej jednostki samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty

brak opłaty

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

© 2023 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24