A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Podatki i opłaty
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
© 2022 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4