A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
© 2023 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24